Barcommissie – altijd vacatures

Taken: De barcommissie regelt het complete reilen en zeilen achter de bar en de voorraden. Inkoop, voorraadbeheer, inruimen van leveringen, contact met leveranciers, coördinatie van de barbezetting etc.etc.

Om de barbezetting gedurende het jaar in te vullen zijn veel mensen nodig. Er is sprake geweest van verplichten van bardiensten, maar we zijn er van overtuigd dat we dit als vereniging vrijwillig kunnen blijven dragen. Voor het draaien van bardiensten is een barcertificaat verplicht. Het barcertificaat kan behaald worden via de website: https://www.nocnsf.nl/iva

Bij “e-mailadres barverantwoordelijke” vul je dan in: barcommissie@laakhuisje.nl
Haal je de test niet, dan kun je het erna weer proberen. Net zolang tot je geslaagd bent, mooier kan het niet!
Planning van diensten wordt gedaan door de barcommissie.
Info bij Arthur van Aggelen; aggelen1952@gmail.com of tel 06-25 146 376

Onderhoud en klussen – 6 vacatures

Voor het klussenteam zijn nog 6 mensen nodig.

Wij zijn op zoek naar leden met twee rechter handen (m/v). In en rondom het clubhuis is regelmatig klein onderhoud nodig. Voor een groot deel worden deze door de kluscommissie op donderdagochtend gedaan. Dit is een sociaal samenzijn in combinatie met kluswerkzaamheden zoals b.v. schilderwerk. Wij kunnen zeker op de vrijdagmiddag en zaterdagochtend nog wel wat hulp gebruiken.

Planning van de klussen vindt plaats via whatsapp. Info bij Michel Ruhé; m.ruhe@intrecon.nl of tel 06-12 730 057

Baanonderhoud –4 vacatures

Voor het baanonderhoud zoeken we nog ongeveer 4 personen.

Wij zijn op zoek naar leden (m/v) die willen helpen bij het baanonderhoud. Binnenkort zal dit voornamelijk bestaan uit het rijden op een zitmaaier. Dit kan alleen bij goed weer en als de banen goed droog zijn. Veelal is dit op de woensdag- ,vrijdag- of zaterdagmiddag als er geen competitie is. Vooraf zorgen we voor een goede instructie en een handleiding. Info bij Michel Ruhé; m.ruhe@intrecon.nl of tel 06-12 730 057

Jeugdcommissie – 4 vacatures

We zijn nog op zoek naar een 4-tal vrijwilligers (leden, maar ook heel graag ouders van jeugdleden) die mee willen helpen bij het organiseren van de jeugdclubkampioenschappen, het ouder-kindtoernooi, tossmiddagen en –avonden en eventueel nieuwe nog te bedenken activiteiten! Info bij Antoinette de Vries a.vriesfoppen@upcmail.nl 0341-361882 / 06-52156206

Sponsorcommissie – 4 vacatures

Voor de sponsorcommissie zoeken we nog zeker 4 leden.

Het is handig als nieuwe leden een soepele omgang hebben met (lokale) ondernemers en natuurlijk tijd hebben om (eventueel overdag) sponsoren te bezoeken. Één van de nieuwe leden zal (ook) verantwoordelijk worden voor de administratie (vastleggen van sponsorcontracten e.d.) Taken van de commissie: Het zoeken van sponsoren voor het financieel ondersteunen van de club. We vergaderen één keer per maand en organiseren sponsoravonden. Leuk is dat je er samen voor gaat en resultaten boekt. Info bij Ton de Haan ton@tondehaan.com 06-43 050 910

Technische Commissie – 4 vacatures

Voor de organisatie en ondersteuning van junioren competitie en toernooi zoeken we nog 4 enthousiaste leden – of ouders van junioren.

Wij organiseren toernooien en competities die verbonden zijn met de KNLTB. We zetten de toernooien op internet, maken poules, schema’s en planningen. Voor de competitie schrijven we de teams in, maken we schema’s en verwerken we de uitslagen. Het geeft een enorme kick als een toernooi goed verloopt. Info senioren bij Saskia van der Zeijden sczeijden@upcmail.nl of tel 0341-352468 Info jeugd bij Monique Kuiper monique@kuiperhome.nl of tel 06-53 805 708 of bij Marjoke Tio, 06-4914 0765

Feest & Recreatie Commissie (FRC) – 3 vacatures

Voor de FRC kunnen we versterking van 2 a 3 mensen goed gebruiken.

Per jaar organiseren wij zo’n vier à vijf toernooien, zoals het thuisblijvers-, erwtensoep-, sushi- en het horecamixtoernooi en de ICC. Info bij Gerard van der Horst; vanderhorst46@gmail.com of tel 06-54 353 991 of Arthur van Aggelen; aggelen1952@gmail.com of tel 06-25 146 376

Bestuur – 3 vacatures

Penningmeester

Vanaf januari 2019 is de functie van penningmeester vacant.

De penningmeester is verantwoordelijk voor:
* Overzien van de geldstromen inkomend en uitgaand
* Maandelijkse rapportage van de financiële situatie bij een bestuursvergadering
* Aansturen van de accountant die onze boekhouding voert
* Contact en bezoeken van informatiebijeenkomsten m.b.t. subsidies en sponsoren

De penningmeester moet vanzelfsprekend finesse met cijfers en kostenposten hebben. Het is ook prettig als de penningmeester de nodige contacten met de gemeente/wethouder sport heeft

 

Voorzitter

Vanaf 1 mei is de functie van voorzitter vacant

De voorzitter is het gezicht van de vereniging naar buiten toe. Hierbij vertegenwoordigt zij of hij de vereniging op officiële bijeenkomsten.

Taken:

Leiden van de bestuurs- en ledenvergaderingen

Algemeen bestuurslid

Ruud Vahstal is in 2018 afgetreden en nog niet vervangen.
Het algemeen bestuurslid denkt mee in de grote lijnen en ondersteunt waar mogelijk de overige bestuursleden. Indien gewenst en mogelijk kunnen er specifieke taken toegewezen worden.

Websitecommissie – 2 vacatures

Bij de websitecommissie kunnen we nog 2 leden webredactie goed gebruiken.
Op dit moment hebben we twee technische leden en twee voor de redactie dat is voor de redactionele kant te weinig.
Wij werken via een schema zodat we om de beurt ‘redactiedienst’ hebben en het streven is om gedurende het
seizoen iedere week een nieuwsfeitje op de website te plaatsen.

Samen proberen we ervoor te zorgen dat het nieuws op de site zo actueel mogelijk is en dat de site aantrekkelijk en toegankelijk is. Info bij Henriëtte Houtsma jethoutsma@kpnmail.nl of tel 06-54 352 839

Redactie Volle Mep – 1 vacature

Voor de Volle Mep zoeken we nog iemand die ook kennis heeft van vormgeving en opmaak. Die handig is met de pakketten Illustrator, Photoshop en InDesign.

De redactie van de Volle Mep verzorgt twee keer per jaar het clubblad van het Laakhuisje. Tijdens de vergadering wordt bedacht waar we aandacht aan willen geven en hoeveel pagina’s dat inneemt. De meeste foto’s komen van Henriëtte Houtsma. Info bij Nettie Ouwerkerk nettie.ouwerkerk@gmail.com of tel 0341-357986

Vacature: Coördinator clubwerk

Als Coördinator Clubwerk help je de diverse commissies in praktische zin om hun openstaande taken onder de aandacht van de leden te brengen. Je stimuleert leden die wel tennissen maar geen clubwerk doen. Hierbij maak je gebruik van o.a. KNLTB Club en ClubApp. De Coördinator Clubwerk is in het bestuur vertegenwoordigd door de voorzitter.

Vacature: Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is een nieuwe functie die is ontstaan door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 effectief is. De FG is degene die toeziet dat:

* persoonsgegevens van leden en relaties van de vereniging niet misbruikt worden
* er een duidelijke verdeling is van wie toegang heeft tot welke gegevens
* de vereniging in alle processen aan de AVG voldoet

Vanzelfsprekend is de FG nauw betrokken bij de ledenadministratie.

De FG is in het bestuur vertegenwoordigd door de secretaris

Vacature: Ledenadministrateur

De ledenadministrateur zorgt voor het up-to-date ledenbestand door:

– Aanmelding nieuwe leden bij de KNLTB middels KNLTB Club
– Afmelding bij de KNLTB van leden die geen lid meer zijn
– Tijdige en correcte facturatie van contributies
– Vrijgeven van passen voor bar-toegang
– Beheer van tijdelijke passen
– Voorstellen tot verbetering van processen

De FG is in het bestuur vertegenwoordigd door de penningmeester

Schoonmaakcommissie

Wij maken één keer per twee weken schoon met een groepje van vier personen.

De schoonmaakbeurten vinden plaats op dinsdag-of woensdagochtend van 09.00 tot ca. 11.00 uur. In totaal zijn er tussen 20 en 30 personen actief. Tijdens of na het schoonmaken drinken we gezamenlijk koffie en worden uiteraard de laatste roddels besproken! Info bij Georgien van Wechem ggmvanwechem@kpnmail.nl of tel 0341-354375

Commissie tuinonderhoud (Greenteam)

We zorgen er met in totaal ruim 20 mensen onder andere voor dat het onkruid wordt verwijderd, het snoeiwerk wordt gedaan en dat de plantenbakken er netjes bij staan. Standaard doen we dit met een groep op enkele zaterdagen, maar in overleg met Henk Barten kan er ook op andere dagen (individueel) gewerkt worden. Info bij Dirk van de Streek (d.vandestreek@telfort.nl)