Bardiensten – veel (50+) vacatures

Vacatures: Veel. Voor bardiensten zijn altijd mensen nodig.
Om de barbezetting voor het komende jaar in te vullen zijn veel mensen nodig. Er is sprake geweest van verplichten van bardiensten, maar we zijn er van overtuigd dat we dit als vereniging vrijwillig kunnen blijven dragen. Voor het draaien van bardiensten is een barcertificaat verplicht. Het barcertificaat kan behaald worden via de website: https://www.nocnsf.nl/iva
Bij “e-mailadres barverantwoordelijke” vul je dan in: barcommissie@laakhuisje.nl
Haal je de test niet, dan kun je het erna weer proberen. Net zolang tot je geslaagd bent, mooier kan het niet!
Planning van diensten wordt gedaan door de barcommissie.
Info bij Arthur van Aggelen; aggelen1952@gmail.com of tel 06-25 146 376

Schoonmaakcommissie – 8 vacatures

Voor de schoonmaakploeg kunnen we nog zeker 8 mensen gebruiken.
Wij maken één keer per twee weken schoon met een groepje van vier personen.
De schoonmaakbeurten vinden plaats op dinsdag-of woensdagochtend van 09.00 tot ca. 11.00 uur. In totaal zijn er tussen 20 en 30 personen actief. Tijdens of na het schoonmaken drinken we gezamenlijk koffie en worden uiteraard de laatste roddels besproken! Info bij Georgien van Wechem ggmvanwechem@kpnmail.nl of tel 0341-354375

Onderhoud en klussen – 6 vacatures

Voor het klussenteam zijn nog 6 mensen nodig.
Wij zijn op zoek naar leden met twee rechter handen (m/v). In en rondom het clubhuis is regelmatig klein onderhoud nodig. Voor een groot deel worden deze door de kluscommissie op donderdagochtend gedaan. Dit is een sociaal samenzijn in combinatie met kluswerkzaamheden zoals b.v. schilderwerk. Wij kunnen zeker op de vrijdagmiddag en zaterdagochtend nog wel wat hulp gebruiken.
Planning van de klussen vindt plaats via whatsapp. Info bij Michel Ruhé; m.ruhe@intrecon.nl of tel 06-12 730 057

Baanonderhoud – 6 vacatures

Voor het baanonderhoud zoeken we nog ongeveer 6 personen.
Wij zijn op zoek naar leden (m/v) die willen helpen bij het baanonderhoud. Binnenkort zal dit voornamelijk bestaan uit het rijden op een zitmaaier. Dit kan alleen bij goed weer en als de banen goed droog zijn. Veelal is dit op de woensdag- ,vrijdag- of zaterdagmiddag als er geen competitie is. Vooraf zorgen we voor een goede instructie en een handleiding. Info bij Michel Ruhé; m.ruhe@intrecon.nl of tel 06-12 730 057

Commissie tuinonderhoud (Greenteam)- 4 vacatures

Voor het “greenteam” zoeken we zeker nog 4 vrijwilligers die 3 keer per jaar gedurende 2 a 3 uur willen helpen met het tuinonderhoud. We zorgen er met in totaal ruim 20 mensen onder andere voor dat het onkruid wordt verwijderd, het snoeiwerk wordt gedaan en dat de plantenbakken er netjes bij staan. Standaard doen we dit met een groep op enkele zaterdagen, maar in overleg met Henk Barten kan er ook op andere dagen (individueel) gewerkt worden. Info bij Henk Barten h.barten@kpnplanet.nl 06-51 574 228

Jeugdcommissie – 4 vacatures

We zijn nog op zoek naar een 4-tal vrijwilligers (leden, maar ook heel graag ouders van jeugdleden) die mee willen helpen bij het organiseren van de jeugdclubkampioenschappen, het ouder-kindtoernooi, tossmiddagen en –avonden en eventueel nieuwe nog te bedenken activiteiten! Info bij Antoinette de Vries a.vriesfoppen@upcmail.nl 0341-361882 / 06-52156206

Sponsorcommissie – 4 vacatures

Voor de sponsorcommissie zoeken we nog zeker 4 leden.
Het is handig als nieuwe leden een soepele omgang hebben met lokale ondernemers en natuurlijk tijd hebben om (overdag) sponsoren te bezoeken. Één van de nieuwe leden zal (ook) verantwoordelijk worden voor de administratie (vastleggen van sponsorcontracten e.d.) Taken van de commissie: Het zoeken van sponsoren voor het financieel ondersteunen van de club. We vergaderen één keer per maand en organiseren sponsoravonden. Leuk is dat je er samen voor gaat en resultaten boekt. Info bij Ton de Haan ton@tondehaan.com 06-43 050 910

Technische Commissie – 4 vacatures

Voor de organisatie en ondersteuning van junioren competitie en toernooi zoeken we nog 4 enthousiaste leden – of ouders van junioren.
Wij organiseren toernooien en competities die verbonden zijn met de KNLTB. We zetten de toernooien op internet, maken poules, schema’s en planningen. Voor de competitie schrijven we de teams in, maken we schema’s en verwerken we de uitslagen. Het geeft een enorme kick als een toernooi goed verloopt. Info senioren bij Saskia van der Zeijden sczeijden@upcmail.nl of tel 0341-352468 Info jeugd bij Monique Kuiper monique@kuiperhome.nl of tel 06-53 805 708 of bij Marjoke Tio, 06-4914 0765

Feest & Recreatie Commissie (FRC) – 3 vacatures

Voor de FRC kunnen we versterking van 2 a 3 mensen goed gebruiken.
Per jaar organiseren wij zo’n vier à vijf toernooien, zoals het thuisblijvers-, erwtensoep-, sushi- en het horecamixtoernooi en de ICC. Info bij Gerard van der Horst; vanderhorst46@gmail.com of tel 06-54 353 991 of Arthur van Aggelen; aggelen1952@gmail.com of tel 06-25 146 376

Websitecommissie – 2 vacatures

Bij de websitecommissie kunnen we nog 2 leden webredactie goed gebruiken.
Op dit moment hebben we twee technische leden en twee voor de redactie dat is voor de redactionele kant te weinig.
Wij werken via een schema zodat we om de beurt ‘redactiedienst’ hebben en het streven is om gedurende het
seizoen iedere week een nieuwsfeitje op de website te plaatsen.
Samen proberen we ervoor te zorgen dat het nieuws op de site zo actueel mogelijk is en dat de site aantrekkelijk en toegankelijk is. Info bij Henriëtte Houtsma jethoutsma@kpnmail.nl of tel 06-54 352 839

Bestuur – 2 vacatures

Secretaris
Dit jaar is Nettie Ouwerkerk aftredend en niet herkiesbaar.

De secretaris vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het Dagelijks Bestuur en is verantwoordelijk voor:
* Hoofdpostadres voor de vereniging (inkomend en uitgaand)
* Vergader-planning, opstellen agenda en notulen
* Voorbereiden vergaderingen
* Onderhoud archief van de vereniging
* Ledenadministratie
* Interne en externe communicatie Info bij Nettie Ouwerkerk nettie.ouwerkerk@gmail.com of tel 0341-357986

Algemeen bestuurslid
Ruud Vahstal is dit jaar ook aftredend en niet herkiesbaar.
Het algemeen bestuurslid denkt mee in de grote lijnen en ondersteunt waar mogelijk de overige bestuursleden. Indien gewenst en mogelijk kunnen er specifieke taken toegewezen worden.

Redactie Volle Mep – 1 vacature

Voor de Volle Mep zoeken we nog iemand die ook kennis heeft van vormgeving en opmaak. Die handig is met de pakketten Illustrator, Photoshop en InDesign.
De redactie van de Volle Mep verzorgt twee keer per jaar het clubblad van het Laakhuisje. Tijdens de vergadering wordt bedacht waar we aandacht aan willen geven en hoeveel pagina’s dat inneemt. De meeste foto’s komen van Henriëtte Houtsma. Info bij Nettie Ouwerkerk nettie.ouwerkerk@gmail.com of tel 0341-357986

Barcommissie

Voor de barcommissie zijn momenteel geen vacatures.
Taken: De barcommissie regelt het complete reilen en zeilen achter de bar en de voorraden. Inkoop, voorraadbeheer, inruimen van leveringen, contact met leveranciers, coördinatie van de barbezetting etc.etc. Info bij Arthur van Aggelen; aggelen1952@gmail.com of tel 06-25 146 376